چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

راهنمای جست و جوی گایدلاین از : SIGN

جهت جست و جوی راهنماهای بالینی پیشنهاد میگردد: راهنمای جست و جوی گایدلاین از : SIGN
يکشنبه 10 آذر 1392

نسخه جامع علمی سلامت کشور

سه شنبه 23 مهر 1392

دسترسی خارج از شبکه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به سایت مرکز

سه شنبه 23 مهر 1392

جزوه آموزشی مدیریت ریسک

سه شنبه 23 مهر 1392

جزوه آموزشی و پژوهشی آسیبهای الکتریکی

سه شنبه 23 مهر 1392

دسترسی از طریق access medicine

دسترسی به بیش از 80 عنوان کتاب با موضوعات بالینی و پزشکی از طریق access medicine
سه شنبه 23 مهر 1392

بازدید هیئت بازرسان محترم وزارت بهداشت از مرکز

چهارشنبه 17 مهر 1392

بازدید هیئت بازرسان محترم وزارت بهداشت

بازدید هیئت بازرسان محترم وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی از مرکز مدیریت دانش تروما و سوانح
چهارشنبه 17 مهر 1392

«هر انسانی که در اطرافت می بینی، از چیزی می ترسد، به چیزی عشق می ورزد، و چیزی را از دست داده است…»
دوشنبه 21 مرداد 1392