چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

currency of guidelines

دوشنبه 7 بهمن 1392

electrical_injury

دوشنبه 7 بهمن 1392

Advanced Trauma Life Support

دوشنبه 7 بهمن 1392

مرکز مدیریت دانش تروما و سوانح ایران - تبریز برگزار مینماید:

workshopابزار نقد راهنماهای بالینی AGREE - جلسه دوم
سه شنبه 24 دي 1392

مرکز مدیریت دانش تروما و سوانح ایران - تبریز برگزار مینماید:

WORKSHOP ابزار نقد راهنماهای بالینی AGREE
سه شنبه 24 دي 1392

اعضاء مرکز مدیریت دانش تروما و سوانح ایران - تبریز

سه شنبه 24 دي 1392

اسلایدهای تدریس شده در کارگاه ابزار نقد راهنماهای بالینی AGREE

دوشنبه 16 دي 1392

برگزاری workshop بررسی و تحلیل ابزار نقدراهنماهای بالینی AGREE در مرکز مدیریت دانش تروما و سوانح

دوشنبه 16 دي 1392

Principles of Evidence Based Clinical Guidelines (EBG)

يکشنبه 24 آذر 1392

Advanced Trauma Life Support

Dr Osama Bawazir Assistant Professor , Consultant Pediatric surgeon FRCSI, FRCS(Ed), FRCS (glas), FRCSC, FAAP,FACS.
يکشنبه 24 آذر 1392